اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة؛ (بحارالانوار ، ص 181) اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...؛(بحارالانوار، ج 99 ، ص 45) اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
نمایه مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره سفینه - سفینه 60
دوشنبه ، 10 دی 1397 ، 09:16

نمایه دوره پانزدهم سفینه (شماره 57 تا 60)

یکم. عناوین مطالب به ترتیب شماره­ها

شماره 57 (زمستان 1396)

طباطبایی و المیزان (پرسش­ها و پاسخ­ها) ـ دکتر منصور پهلوان       

نقدی بر مبانی و یافته­های احمد صبحی منصور در باب قرآن و سنت ـ دکتر محمود قربانلو     

آسیب­شناسی روش تفسیری دمنهوری در «الهدایة و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن» ـ دکتر زینب طیّبی                                                                                               حکم عقل به ضرورت تعویل کلام خدا بر بیان حجت­های خدا ـ دکتر اصغر غلامی             

«نقد شیخ محمد سند به مدّعای قرآن بسندگی» ـ دکتر سمیه خلیلی آشتیانی                        

مکتب قرآنیون و نقد مدّعای آن در عدم حجیت سنت نبوی ـ مرضیه بلخاری­قهی                

شخصیت­شناسی و منبع­شناسی قرآنیون ـ دکتر زهره اخوان­مقدم، سید مجید نبوی               

معرفی جامع حدیثی «الفصول المهمة فی اصول الائمة» ـ دکتر مجید معارف، فرهاد احمدی آشتیانی

نقد و بررسی روایات اسباب نزول آیات آغازین سوره معارج ـ دکتر محسن احتشامی­نیا، طاهره علی­مرادی  

شماره 58 (بهار 1397)

نقد و بررسی ادلۀ عقلی قرآنیون ایرانی در باب قرآن بسندگی ـ دکتر علیرضا رحیمیان، دکتر سید عبدالحمید ابطحی

آسیب­شناسی رویکرد حدیث­ پژوهی جریان سلفی­گری ایرانی، با تبیین نظام حاکم بر اعتبارسنجی احادیث شیعه ـ دکتر سید علیرضا حسینی شیرازی، دکتر مریم ولایتی

نقد و بررسی ادله قرآن بسندگان (با رویکردی بر نقد آراء میرزا یوسف شعار) ـ دکترسید علی پور منوچهری، محمدرضا فارسیان

تفسیری ناشناخته از علامه طباطبایی: «تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن»ـ حسین محققی، دکتر رسول محمدجعفری

علامه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن ـ حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن وکیلی

دیدگاه میرزای اصفهانی دربارة «تأثیر اصل نفی تشبیه در حجّیّت جمعیّة قرآن کریم» ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیّد محمّد بنی هاشمی، حجت الاسلام دکتر سعید مقدّس

شماره 59 (تابستان 1397)

ویژگی­های «باطن قرآن» از منظر روایات ـ حجت الاسلام امین حسین­پوری

زمینه­های پیدایش قرآن بسندگی در میان قاریان صدر اسلام ـ دکترحمیدرضا ثنائی، دکترمهدی مجتهدی

حجّیّت ظواهر قرآن کریم از دیدگاه میرزای اصفهانی ـ دکترسیّد محمّد بنی هاشمی، دکتر سعید مقدّس

نقد و بررسی دلایل ابوالفضل برقعی در مدّعای «قرآن بسندگی در تفسیر» ـ دکتر حسین محمدی­فام، سید مجید نبوی

گزارشی از کتاب بازنگری سنت در تفکر اسلامی مدرن ـ عباسعلی مردی

نگاهی به روش تفسیری ابوالفضل برقعی ـ زینب اقارب­پرست

شماره 60 (پاییز 1397)

مبانی نقد قرآن‌ محور روایات تفسیری؛ بر پایه سیره معصومین: در عرضه روایات ـ دکتر محمد کاظم رحمان ستایش، احمد جمالی گندمانی                                                             

روش تفسیری قرآن به قرآن در آراء آیت الله جوادی آملی ـ محمد امین تفضّلی، دکتر مجید معارف                                                                                                        

حوزه­های معرفتیِ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به قرآن ـ دکتر زهره اخوان مقدم  

شیوه­های تفسیری حَسَنین8 در منابع اهل سنت ـ دکتر حسین خاکپور، دکتر هادی زینی     

مبانی و روشهای تفسیری امام صادق7 ـ محمد رشید شیخ ­احمد، دکتر علی ­اکبر شایسته نژاد    

فهم ساختار موضوعي قرآن كريم: روي­كرد چند متغيّرة اکتشافی ـ نجلا ثابت، دکتر سیّد مصطفی احمد زاده، دکتر مهدی جباری نوقانی                                

بررسی و تحلیل الگوهای اثرگذار بر اندیشة نصر حامد ابوزید ـ دکتر حسن زرنوشه فراهانی، حمید ایماندار، علیرضا زرنوشه فراهانی     

تحلیل جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر مناهج البیان فی التفسیر القرآن ـ دکتر عبدالله میر احمدی، سیده زینب حسینی                                                                                          

نمایه مقالات به ترتیب نام خانوادگی پدیدآوران

ابطحی، سید عبد الحمید (و علیرضا رحیمیان)

- نقد و بررسی ادلۀ عقلی قرآنیون ایرانی در باب قرآن بسندگی ش 58

احتشامی­نیا، محسن (و طاهره علی مرادی)

- نقد و بررسی روایات اسباب نزول آیات آغازین سوره معارج ش 57

احمدزاده، سید مصطفی (و نجلا ثابت و مهدی جباری نوقانی)

- فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: رویکرد چند متغیره اکتشافی ش 60        

احمدی آشتیانی، فرهاد (و مجید معارف) فرهاد احمدی آشتیانی

- معرفی جامع حدیثی «الفصول المهمة فی اصول الائمة» ش 57 

اخوان مقدم، زهره (و سید مجید نبوی) - - شخصیت­شناسی و منبع­شناسی قرآنیون  ش 57

اخوان مقدم، زهره

- حوزه­های معرفتیِ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به قرآن ش 60

اقارب پرست، زینب

- نگاهی به روش تفسیری ابوالفضل برقعی ش 59

ایماندار، حمید (و حسن زرنوشه فراهانی و علیرضا زرنوشه فراهانی)

- بررسی و تحلیل الگوهای اثرگذار بر اندیشة نصر حامد ابوزید ش 60   

بلخاری قهی، مرضیه

- مکتب قرآنیون و نقد مدّعای آن در عدم حجیت سنت نبوی ش 57               

بنی هاشمی، سید محمد (و سعید مقدس)

- دیدگاه میرزای اصفهانی دربارة «تأثیر اصل نفی تشبیه در حجّیّت جمعیّة قرآن کریم» ش 58

بنی هاشمی، سید محمد (و سعید مقدس) 

- حجّیّت ظواهر قرآن کریم از دیدگاه میرزای اصفهانی ش 59

پور منوچهری، سید علی (و محمد رضا فارسیان)

- نقد و بررسی ادله قرآن بسندگان (با رویکردی بر نقد آراء میرزا یوسف شعار) ش 58

پهلوان، منصور

- طباطبایی و المیزان (پرسش­ها و پاسخ­ها)  ش 57

تفضلی، محمد امین (و مجید معارف)

- روش تفسیری قرآن به قرآن در آراء آیت الله جوادی آملی ش 60

ثابت، نجلا (و سیّد مصطفی احمدزاده و مهدی جباری نوقانی)

- فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: رویکرد چند متغیره اکتشافی ش 60           

ثنائی، حمیدرضا (و مهدی مجتهدی)

- زمینه­های پیدایش قرآن بسندگی در میان قاریان صدر اسلام ش 59

جباری نوقانی، مهدی (و نجلا ثابت و سید مصطفی احمدزاده)

- فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: رویکرد چند متغیره اکتشافی ش 60       

جمالی گندمانی، احمد (و محمد کاظم رحمان ستایش)

- مبانی نقد قرآن‌ محور روایات تفسیری؛ بر پایه سیره معصومین ش 60 : در عرضه روایات

حسین پوری، امین

- ویژگی­های «باطن قرآن» از منظر روایات ش 59

حسینی، سیده زینب (و عبدالله میر احمدی)

- تحلیل جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر مناهج البیان فی التفسیر القرآن ش 60

حسینی شیرازی، سید علیرضا (و مریم ولایتی)

- آسیب­شناسی رویکرد حدیث­پژوهی جریان سلفی­گری ایرانی، با تبیین نظام حاکم بر اعتبارسنجی احادیث شیعه ش   58

خاکپور، حسین (و هادی زینی)

- شیوه­های تفسیری حَسَنین8 در منابع اهل سنت ش 60

خلیلی آشتیانی، سمیه

- نقد شیخ محمد سند به مدّعای قرآن­بسندگی  ش 57

رحمان ستایش، محمد کاظم (و احمد جمالی گندمانی)

- مبانی نقد قرآن‌ محور روایات تفسیری؛ بر پایه سیره معصومین: در عرضه روایات ش 60

رحیمیان، علیرضا (و سید عبدالحمید ابطحی)

- نقد و بررسی ادلۀ عقلی قرآنیون ایرانی در باب قرآن بسندگی ش 58

زرنوشه فراهانی، حسن (و  حمید ایماندار و  علیرضا زرنوشه فراهانی)

- بررسی و تحلیل الگوهای اثرگذار بر اندیشة نصر حامد ابوزید ش 60

زرنوشه فراهانی، علیرضا (و حمید ایماندار و  حسن زرنوشه فراهانی)

- بررسی و تحلیل الگوهای اثرگذار بر اندیشة نصر حامد ابوزید ش 60

زینی، هادی (و حسین خاکپور)

- شیوه­های تفسیری حَسَنین8 در منابع اهل سنت ش 60

شایسته نژاد، علی اکبر (و محمد رشید شیخ احمد)

- مبانی و روشهای تفسیری امام     صادق 7 ش 60

شیخ احمد، محمد رشید (و علی اکبر شایسته نژاد)

- مبانی و روشهای تفسیری امام صادق7 ش 60

طیبی، زینب

- آسیب­شناسی روش تفسیری دمنهوری در «الهدایة و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن»  ش 57

علی مرادی، طاهره (و محسن احتشامی نیا)

- نقد و بررسی روایات اسباب نزول آیات آغازین سوره معارج ش 57  

غلامی، اصغر

- حکم عقل به ضرورت تعویل کلام خدا بر بیان حجت­های خدا ش 57

فارسیان، محمد رضا (و سید علی پورمنوچهری)

- نقد و بررسی ادله قرآن بسندگان (با رویکردی بر نقد آراء میرزا یوسف شعار) ش 58

قربانلو، محمود

- نقدی بر مبانی و یافته­های احمد صبحی منصور در باب قرآن و سنت  ش 57

مجتهدی، مهدی (و حمیدرضا ثنائی)      - زمینه­های پیدایش قرآن بسندگی در میان قاریان صدر اسلام ش 59

محققی، حسین (و رسول محمد جعفری)

- تفسیری ناشناخته از علامه طباطبایی: «تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن» ش 58

محمد جعفری، رسول (و محققی، حسین)

- تفسیری ناشناخته از علامه طباطبایی: «تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن» ش 58

محمدی فام، حسین (و سید مجید نبوی) - نقد و بررسی دلایل ابوالفضل برقعی در مدّعای «قرآن بسندگی در تفسیر» ش 59

مردی، عباسعلی

- گزارشی از کتاب بازنگری سنت در تفکر اسلامی مدرن ش 59

معارف، مجید (و فرهاد احمدی آشتیانی)

- معرفی جامع حدیثی «الفصول المهمة فی اصول الائمة» ش 57 

معارف، مجید (و محمد امین تفضلی)

- روش تفسیری قرآن به قرآن در آراء آیت الله جوادی آملی ش 60

مقدس، سعید (و سید محمد بنی هاشمی)

- دیدگاه میرزای اصفهانی دربارة «تأثیر اصل نفی تشبیه در حجّیّت جمعیّة قرآن کریم» ش 58

مقدس، سعید (و سید محمد بنی هاشمی)

- حجّیّت ظواهر قرآن کریم از دیدگاه میرزای اصفهانی ش 59

میر احمدی، عبدالله (و سیده زینب حسینی)

- تحلیل جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر مناهج البیان فی التفسیر القرآن ش 60

نبوی، سید مجید (و زهره اخوان مقدم) - - شخصیت­شناسی و منبع­شناسی قرآنیون  ش 57

نبوی، سید مجید (و حسین محمدی فام)

- نقد و بررسی دلایل ابوالفضل برقعی در مدّعای «قرآن بسندگی در تفسیر» ش 59

وکیلی، محمد حسن

- علامه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن  ش 58

ولایتی، مریم (و سید علیرضا حسینی شیرازی)

- آسیب­شناسی رویکرد حدیث­پژوهی جریان سلفی­گری ایرانی، با تبیین نظام حاکم بر اعتبارسنجی احادیث شیعه ش 58

نمایه مقالات به ترتیب عنوان مقاله

آسیب­شناسی روش تفسیری دمنهوری در «الهدایة و العرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن» ـ دکتر زینب طیّبی ش 57

آسیب ­شناسی رویکرد حدیث ­پژوهی جریان سلفی­گری ایرانی، با تبیین نظام حاکم بر اعتبارسنجی احادیث شیعه ـ دکتر سید علیرضا حسینی شیرازی، دکتر مریم ولایتی ش 58

بررسی و تحلیل الگوهای اثرگذار بر اندیشة نصر حامد ابوزید ـ دکترحسن زرنوشه فراهانی، حمید ایماندار، علیرضا زرنوشه فراهانی ش 60

تحلیل جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر مناهج البیان فی التفسیر القرآن ـ دکتر عبدالله میراحمدی، سیده زینب حسینی ش 60                                                                                   

تفسیری ناشناخته از علامه طباطبایی: «تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن»ـ حسین محققی، دکتر رسول محمدجعفری ش 58

حجّیّت ظواهر قرآن کریم از دیدگاه میرزای اصفهانی ـ دکتر سیّد محمّد بنی هاشمی، دکتر سعید مقدّس ش 59

حکم عقل به ضرورت تعویل کلام خدا بر بیان حجت­های خدا ـ دکتر اصغر غلامی ش 57

حوزه­های معرفتیِ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به قرآن ـ دکترزهره اخوان مقدم   ش 60

دیدگاه میرزای اصفهانی دربارة «تأثیر اصل نفی تشبیه در حجّیّت جمعیّة قرآن کریم» ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیّد محمّد بنی هاشمی، حجت الاسلام دکترسعید مقدّس ش 58 

روش تفسیری قرآن به قرآن در آراء آیت الله جوادی آملی ـ دکتر مجید معارف، محمد امین تفضّلی ش 60          

زمینه­های پیدایش قرآن بسندگی در میان قاریان صدر اسلام ـ دکترحمیدرضا ثنائی، دکترمهدی مجتهدی ش 59

شخصیت­شناسی و منبع­شناسی قرآنیون ـ دکتر زهره اخوان­مقدم، سید مجید نبوی ش 57              

شیوه­های تفسیری حَسَنین8 در منابع اهل سنت ـ دکتر حسین خاکپور، دکتر هادی زینی ش 60     

طباطبایی و المیزان (پرسش­ها و پاسخ­ها) ـ دکتر منصور پهلوان ش 57

علامه طباطبایی و تفسیر قرآن به قرآن  ـ حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن وکیلی ش 58

فهم ساختار موضوعي قرآن كريم: روي­كرد چند متغيّرة اکتشافی ـ نجلا ثابت، دکترسیّد مصطفی احمدزاده، دکترمهدی جباری نوقانی ش 60

گزارشی از کتاب بازنگری سنت در تفکر اسلامی مدرن ـ عباسعلی مردی ش 59

مبانی نقد قرآن‌ محور روایات تفسیری؛ بر پایه سیره معصومین: در عرضه روایات ـ دکتر محمد کاظم رحمان ستایش، احمد جمالی گندمانی  ش 60

مبانی و روشهای تفسیری امام صادق7 ـ محمدرشید شیخ­احمد، دکترعلی­اکبر شایسته نژاد ش 60                                                                                                                                                               

معرفی جامع حدیثی «الفصول المهمة فی اصول الائمة» ـ دکتر مجید معارف، فرهاد احمدی آشتیانی ش 57

مکتب قرآنیون و نقد مدّعای آن در عدم حجیت سنت نبوی ـ مرضیه بلخاری­قهی   ش 57

نقد و بررسی ادلۀ عقلی قرآنیون ایرانی در باب قرآن­بسندگی ـ دکترعلیرضا رحیمیان، دکتر سید عبدالحمید ابطحی ش 58

نقد و بررسی ادله قرآن بسندگان (با رویکردی بر نقد آراء میرزا یوسف شعار) ـ دکتر سید علی پور منوچهری، محمدرضا فارسیان ش 58

نقد و بررسی دلایل ابوالفضل برقعی در مدّعای «قرآن بسندگی در تفسیر» ـ دکتر حسین محمدی­فام، سیدمجید نبوی ش 59

نقد و بررسی روایات اسباب نزول آیات آغازین سوره معارج ـ دکتر محسن احتشامی­نیا، طاهره علی­مرادی  ش 57           

نقد شیخ محمد سند به مدّعای قرآن­بسندگی ـ دکترسمیه خلیلی­آشتیانی ش57                 

نقدی بر مبانی و یافته­های احمد صبحی منصور در باب قرآن و سنت ـ دکتر محمود قربانلو ش 57

نگاهی به روش تفسیری ابوالفضل برقعی ـ زینب اقارب­پرست ش 59

ویژگی­های «باطن قرآن» از منظر روایات ـ حجت­الاسلام امین حسین­پوری ش 59

 

 

 

خبرنامه

نــــام:

ایمیل: